Διαφήμιση

Η Κίνα βρήκε τρόπο να επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών αμμωνίας

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων, εάν τα λιπάσματα χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά, οι εκπομπές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 38%, ή 1,6 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Οι ειδικοί λένε ότι για να επιτευχθεί αυτό, ειδικότερα, είναι απαραίτητο να καταφύγουμε στη χρήση λιπασμάτων με αναστολείς νιτροποίησης, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται τοπικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

μπορεί να σου αρέσει επίσης

Διαφήμιση